Słupy prefabrykowane

Zastosowania:

 • Elementy wsporcze konstrukcji budynków
 • Elementy podporowe dla stropów, podjazdów i zadaszeń
 • Budynki halowe i konstrukcje estakad
 
Charakterystyka:
 • Elementy wykonywane jako zbrojone 
 • Dowolność kształtów i wymiarów
 • Przekrój kwadratowy, prostokątny
 • Odporność ogniowa EI 120
 • Stal BSt 500S (B) lub równoważna
 • Klasa betonu C20/25 (B25) – C55/60 (B60)
 • Możliwość dopasowania szerokości i wysokości elementu do potrzeb klienta
 Słupy to pionowe elementy wsporcze obiektu. Słupy zapewniają stateczność pionową i poziomą budynków. 
Przekrój słupa może być dowolny. Najczęściej produkowane słupy mają przekrój prostokątny lub kwadratowy. 
Wynika to z geometrii form oraz funkcji użytkowych obiektów budowlanych. Produkujemy słupy jednokondygnacyjne
i wielokondygnacyjne.Naroża przekroju słupa mają fazowane krawędzie .

Montaż słupów na fundamencie odbywa się poprzez osadzanie słupa:
 • w kielichach prefabrykowanych lub monolitycznych
 • na prętach wytykowych osadzonych w fundamencie
 • za pomocą złącza śrubowego 
Osadzenie słupa w kielichu wymaga wypełnienia przestrzeni pomiędzy słupem a wewnętrzną ścianą kielicha drobnoziarnistym betonem .
 Montaż słupa za pomocą prętów wytykowych wymaga wcześniejszego umieszczenia w słupie stalowych rur karbowanych,
w które wprowadzane są w czasie jego osadzania pręty wytykowe fundamentu. Po nasadzeniu słupa na wytyki oraz jego rektyfikacji
przestrzeń karbowanych rur jest wypełniana drobnoziarnistą zaprawą
z dodatkiem ekspansywnym. Zastosowanie złącza śrubowego wymaga osadzenia kotew w fundamencie i słupie.
Po rektyfikacji słupa na stopie przykręcany jest słup do fundamentu. Przestrzeń pomiędzy słupem a fundamentem oraz w miejscach
śrub wypełniamy drobnoziarnistą zaprawą z dodatkiem ekspansywnym o dużej wytrzymałości. Jest to najszybszy sposób montażu słupa,
niezależny od warunków klimatycznych (ujemnej temperatury).


Akcesoria najczęściej osadzane w słupach:
 • listwy z odginanym zbrojeniem do łączenia słupów z elementami monolitycznymi, np. ścianami
 • szyny do wprowadzenia klamer spinających słup ze ścianą murowaną
 • tuleje gwintowane do uciąglenia zbrojenia
 • marki stalowe do zamocowania ryglówki stalowej, stężeń i innych elementów konstrukcyjnych
 • zamki systemowe do osadzania belek bezwspornikowo
 • peszle do prowadzenia instalacji elektrycznej

Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak

Podążaj za nami

Nasz adres

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
Twierdza 66
38-130 Frysztak

Telefony
tel. 17 27 77 909,
507 116 708,
504 214 169,
503 086 805

Adresy e-mail
elementybudowlane@interia.pl,
eb.frysztak@gmail.com

Mapa